Święto Pesach – Pascha

Pesach Seder Pascha

Święto Paschy (Pesach) potocznie nazywane jest żydowską Wielkanocą. Trwa 7 dni w Izraelu, a w diasporze 8 dni. Paschę rozpoczyna się uroczystym Wieczorem Sederowym po zachodzie słońca. Seder w języku hebrajskim oznacza „porządek”. Oznacza to, że istnieje szczególna kolejność, według której spożywa się poszczególne pokarmy, odmawia modlitwy i wypowiada błogosławieństwa. Czytaj dalej Święto Pesach – Pascha